Home Kontakty Přihlášení / Registrace

Poradna

Zaměstnavatel mi nechce vyplatit odškodné za pracovní úraz. Jak postupovat? 1.9.2015

Dobrý den, před půl rokem jsem ukončila pracovní neschopnost z důvodu pracovního úrazu. Zatím jsem nedostala žádné finanční dorovnání od pojišťovny. U svého zaměstnavatele marně uháním personální, aby mi sdělila, kde je problém. Prosím jak mohu postupovat? Nebo čeho se mohu domoci? Děkuji.

Dobrý den,

za pracovní úraz odpovídá zaměstnavatel, u kterého byl zraněný v době pracovního úrazu zaměstnán (pracovněprávní vztah). Zraněný zaměstnanec při uplatňování svých nároků, musí pouze zaměstnavateli doložit posudek o bolestném, který vystavuje ošetřující lékař. Pokud pracovní neschopnost zaviněná pracovním úrazem, byla delší než 14 dnů, musí zraněný zaměstnavateli doložit výši vyplacených nemocenských dávek, poskytnutých příslušnou správou sociálního zabezpečení (prvních 14 dnů neschopnosti hradí zaměstnavatel). Pokud jste tyto podklady zaměstnavateli předložila, je zaměstnavatel povinen poskytnout zákonné nároky z titulu pracovního úrazu. Ve Vašem případě se bude pravděpodobně jednat o bolestné a náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti.

Jestliže zaměstnavatel tyto Vaše nároky dosud neuhradil, doporučujeme Vám požádat zaměstnavatele doporučeným dopisem o výplatu Vašich nároků vzniklých z titulu pracovního poměru. Pokud u Vašeho zaměstnavatele působí odborová organizace (nemusíte být členem), požádejte rovněž o součinnost odborovou organizaci. Nároky z titulu pracovního úrazu se nepromlčují. Práva na jednotlivá plnění z nich vyplývající se však promlčují (obecná promlčecí doba 3 roky).

Pokud ani na Váš požadavek odškodnění pracovního úrazu nebude zaměstnavatel v přiměřené lhůtě (např. 2 měsíce) reagovat, musíte své nároky z titulu pracovního úrazu uplatnit u příslušného okresního soudu.

Mohlo by vás také zajímat

Vaše dotazy