Home Kontakty Přihlášení / Registrace

Poradna

Lze vyplácet ztrátu na výdělku (odškodnění) již během pracovní neschopnosti? 28.7.2015

Dobrý den, pokud došlo k pracovnímu úrazu, který byl zaměstnavatelem uznán jako pracovní úraz, zaměstnanec je nyní v pracovní neschopnosti a je mu vyplácena nemocenská, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci od počátku pracovní neschopnosti doplácet mzdu, nebo je doplatek do mzdy vyplacen až po skončení pracovní neschopnosti? Děkuji

Dobrý den, náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem, náleží zraněnému podle § 370 ZP. Z dikce uvedeného paragrafu, je zřejmé, že výpočet náhrady lze provést až po ukončení pracovní neschopnosti z titulu pracovního úrazu. Teprve po skončení neschopnosti zraněného, může zaměstnavatel vypočítat skutečnou ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, tj. rozdíl mezi výší vyplacených dávek nemocenského zabezpečení a průměrným výdělkem zraněného před vznikem úrazu.

Proto v naprosté většině odškodňování pracovních úrazů, je plnění příslušné pojišťovny prováděno až po skončení pracovní neschopnosti z titulu pracovního úrazu, kdy jsou zaměstnavatelem přesně specifikovány nároky zraněného.

Zaměstnavatel však může poskytnout zraněnému zaměstnanci  zúčtovatelnou zálohu na ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Poskytnutí takové zálohy se jeví jako vhodné při dlouhotrvající neschopnosti, kdy pouze výplata nemocenských dávek může pro rodinu zraněného znamenat svízelnou sociální situaci (manželka nepracuje, počet dětí ve společné domácnosti apod.).

Taková záloha se poskytuje zpravidla do výše 80 % náhrady, na kterou zraněnému vzniká nárok. Příslušná pojišťovna zašle náhradu na ztrátu na výdělku na účet zaměstnavatele, který po odečtení vyplacené zúčtovatelné zálohy, zašle na účet zraněného rozdíl mezi zúčtovatelnou zálohou skutečné výší ztráty na výdělku.

Mohlo by vás také zajímat

Vaše dotazy