Home Kontakty Přihlášení / Registrace

Poradna

Pokud změním zaměstnavatele, budou mi vyplaceny všechny náhrady za pracovní úraz? 9.2.2016

Prosím o prověření následující situace v souvislosti s pracovním úrazem: Před několika lety jsem měla pracovní úraz (uznaný, odškodněný). V současné době mám zdravotní problémy, které mohou souviset s tímto pracovním úrazem. Ještě stále jsem v léčení, ale už nyní to vypadá, že nebudu moci vykonávat svou původní práci. Prokázat, že můj zdravotní stav a neschopnost vykonávat práci souvisí s pracovním úrazem, asi bude vyžadovat čas. Pokud se můj zdravotní stav ustálí a já opravdu nebudu moci vykonávat svou práci, najdu jinou práci a podám výpověď, a později se prokáže souvislost s pracovním úrazem, budou mé nároky jiné než kdybych v současné práci zůstala a dostala výpověď od zaměstnavatele pro nemožnost vykonávat svou práci? Jaký postup byste doporučili abych neohrozila své nároky v případě že se prokáže spojitost zdravotního stavu s pracovním úrazem (například ztížení společenského uplatnění nebo odstupné nemá-li zaměstnavatel pro mě vhodnou pracovní pozici odpovídající mému zdravotnímu stavu)? Uvědomuji si, že nebude jednoduché najít novou práci s tímto zdravotním handicapem, na druhou stranu bych nerada udělala něco, co by znemožnilo uplatnit svá práva v případě, že se potvrdí souvislost mého zdravotního stavu s pracovním úrazem.

Zákoník práce v § 271a odst.2 uvádí: Náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 přísluší zaměstnanci i při jeho další pracovní neschopnosti z důvodu téhož pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Jinými slovy, pokud ošetřující lékař (nebo odborné pracoviště) stanoví, že současný zdravotní stav je důsledkem pracovního úrazu, který jste utrpěla v minulosti tj. stanoví příčinnou souvislost mezi současnou zdravotní neschopností s dřívějším pracovním úrazem, máte nárok na všechny náhrady při pracovním úrazu. V takovém případě jsou nové nároky uplatněny k pojistné události z dřívějšího pracovního úrazu. Dokumentace k dřívějšímu pracovnímu úrazu existuje, včetně čísla pojistné události, pod kterým byl pracovní úraz příslušnou pojišťovnou odškodněn (Česká pojišťovna nebo Kooperativa).

Odborné vyjádření k příčinné souvislosti s předchozím pracovním úrazem by nemělo trvat dlouho. Zcela určitě bych nedoporučoval měnit zaměstnavatele do doby odborného vyjádření.

Na základě tohoto vyjádření existují dvě možnosti:

1.     Lékaři neuznají příčinnou souvislost současné pracovní neschopnosti s dřívějším pracovním úrazem.

Vy nebudete moci vykonávat, podle lékařského posudku (vystaveného po současné pracovní neschopnost) i dosavadní práci. Zaměstnavatel Vás převede na jinou práci v souladu s lékařským posudkem. Budete dosahovat nižší výdělek a zaměstnavatel nebude povinen dorovnávat do průměru platu na dřívějším pracovišti. Zaměstnavatel nebude mít pracovní místo, které by odpovídalo lékařskému posudku a je oprávněn dát zaměstnankyni výpověď podle § 52 písm. e) ZP, bez nároku na odstupné.

2.     Lékaři v posudku potvrdí příčinnou souvislost mez dřívějším pracovním úrazem a současnou pracovní neschopností. 

Vy budete mít nárok na doplatek do průměru, v případě výpovědi za zdravotních důvodů podle § 52 odst. d) ZP, a budete mít nárok na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku (§ 67 odst. 2 ZP). V případě změny zaměstnavatele budete mít nárok na doplatek mzdy do průměrného výdělku.

Závěr: V žádném případě nedoporučujeme, před stanovením zda současný zdravotní stav je důsledek dřívějšího pracovního úrazu, rozvazovat pracovní poměr.

Mohlo by vás také zajímat

Vaše dotazy