Home Kontakty Přihlášení / Registrace

Poradna

Jedná se o pracovní úraz (bolavá záda) i když zaměstnanec právě nic nezvedal? 19.2.2016

Dobrý den, pracovnice v našem podniku je povinna označit bednu s výrobky identifikačním štítkem. Paní se sehnula k první krabici na paletě, nalepila štítek a když se chtěla narovnat, píchlo ji v zádech a nemohla se postavit. Úraz byl původně vyhodnocen jako pracovní, protože šlo o zranění utrpěné v přímé souvislosti s výkonem práce dané balícím předpisem. Bezpečnostní technik posléze situaci vyhodnotil tak, že přitom nedošlo k působení vnějších vlivů a proto nelze úraz uznat jako pracovní. Co tedy v praxi znamená pojem „působení vnějších vlivů“? A není i působení tělesné hmotnosti považováno za působení vnějších sil, které naplňuje definici pracovního úrazu? Je tedy závěr bezpečnostního technika správný?

Dobrý den,

z uváděného případu je zřejmé, že pracovnice při provádění pracovní činnosti – lepení štítků na krabici na paletě, musela pracovnice zaujmout takovou pracovní pozici, aby byl štítek nalepen správně. To je musela se sehnout.

Pracovním úrazem se rozumí takové poškození zdraví zaměstnance, jehož příčinou byl skutkový děj, který má charakter úrazového děje, tedy že k poškození zdraví došlo následkem působení zevních vlivů (fyzické či psychické přetížení), které byly svou povahou  krátkodobé, náhlé a násilné. Přitom musí jít o příčinu podstatnou, důležitou a značnou. Tato tělesná námaha musí pak být příčinou následku, o jehož odškodnění jde. Přitom nemusí jít o jedinou příčinu, nýbrž stačí, když jde o jednu z příčin, avšak důležitou, podstatnou a značnou.

Co dělala pracovnice v době úrazu? Plnila pracovní povinnosti – nalepovala štítky, kdy se musela sehnout k provedení daného pracovního úkolu. Při snaze se narovnat (zvednout tělo) do svislé polohy došlo k „píchnutí“ v zádech. Je nesporné, že při zvedání těla – trupu do svislé polohy došlo k působení zevních (vnějších) vlivů a následkem bylo „píchnutí“ v zádech (asi v „kříži“).

Jedná se o úraz pracovní za jehož následky, vzhledem ke své objektivní odpovědnosti za pracovní úrazy ve smyslu ZP zaměstnavatel odpovídá.     

Náš názor vychází z výkladu pojmu pracovního úrazu a z judikatury.

Mohlo by vás také zajímat

Vaše dotazy