Home Kontakty Přihlášení / Registrace

Poradna

Trvalé následky způsobené pracovním úrazem a neschopnost řádně plnit stávající pracovní činnosti. Jak postupovat dále? 10.9.2015

Dobrý den, manželka měla vážný pracovní úraz a vypadá to, že z důvodů trvalých následků nebude moct dále plnit svou pracovní náplň. Co to pro ní znamená pokud jí nenabídnou náhradou jinou pracovní náplň, kterou by dokázala plnit? Mohou jí vyhodit? Pokud jí vyhodí bude jí pojišťovna platit mzdu nadále do důchodu? Děkuji s pozdravem D.S.

Dobrý den,

pokud byl úraz zaměstnavatelem uznán za úraz pracovní s plnou odpovědností zaměstnavatele a úraz zanechal trvalé následky, musí zaměstnavatel převést zaměstnance jinou práci (§ 41 odst.1 písm. b zákoníku práce). Pokud zaměstnavatel nemá možnost převést zaměstnance na jinou práci vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, který byl vyvolán pracovním úrazem, může se zaměstnancem ukončit pracovní poměr podle § 52 písm. d) zákoníku práce. Zaměstnanci v takovém případě náleží odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku (§ 67 odst. 2 ZP).

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody (úrazem) a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu (§ 371 odst. 1 ZP).

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovrší věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu.

Bez znalosti dalších podrobností, nelze odpovědět konkrétně, ale pouze obecně na základě objektivní odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz.  

Mohlo by vás také zajímat

Vaše dotazy