Home Kontakty Přihlášení / Registrace

Poradna

Kam zaslat záznam o pracovním úrazu? 1.6.2015

Dobrý den, můžete mi prosím poradit kam mám záznam o úrazu poslat?

Záznam o úrazu musí být sepsán neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu zaměstnavatel dozvěděl, a to ve 2 vyhotoveních, které budou následně bez zbytečného odkladu předány: 

Záznamy o pracovních úrazech za uplynulý měsíc se zašlou nejpozději do 5. dne následujícího měsíce na tyto instituce:

Jelikož seznam organizací, kam se záznam o úrazu posílá je závislý na typu úrazu, doporučujeme využít náš formulář pro záznam o úrazu, po jehož vyplnění vám systém sám napoví, jak dále postupovat, a na které instituce záznam zaslat. 

Mohlo by vás také zajímat

Vaše dotazy