Home Kontakty Přihlášení / Registrace

Poradna

Kombinace pracovního úrazu a trestního řízení 24.11.2015

Dobrý den, našemu zaměstnanci se stal více než před rokem úraz při výkonu povolání zaviněný druhou osobou. Šetřila jej policie. Po roce vyšetřování okresní správou sociálního zabezpečení, kdy mu doplatili zbytek /do 100% nemocenských dávek/, mu zase nechce pojišťovna doplatit ztrátu na výdělku. Chtějí závěrečné ustanovení policie. To však policie nevydá, protože celý případ je na státním zastupitelství, kde se vyšetřuje obviněná osoba. Prosím o radu, kam se obrátit, aby byl zaměstnanec konečně odškodněn. Děkuji

Dobrý den,

budeme vycházet z toho, že jde o pracovní úraz s plnou odpovědností zaměstnavatele. Z dotazu je patrné, že je známa osoba, která zranění zaměstnanci způsobila a pojišťovna by měla hradit nároky zraněného a tyto nároky uplatnit v trestním řízení proti viníku úrazu (obviněnému).

Zraněný zaměstnanec podle našeho vystupuje v současně vedeném trestním řízení jako poškozený, tudíž má právo nahlížet do vyšetřujícího spisu a dělat si z něj kopie. Pojišťovna by měla vyplatit zraněnému jeho nároky z titulu pracovního úrazu a tyto nároky uplatnit ve vedeném trestním řízení proti tomu, kdo zranění poškozeného způsobil (§ 11 odst. 1 cit. vyhlášky).

Pokud zaměstnavatel uhradí nároky nebo jejich část formou zálohy přímo zraněnému, má podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb., právo, aby pojišťovna vydala to, co by jinak plnila poškozenému. To je v daném okamžiku jediná cesta, jak poškozenému uhradit jeho nároky nebo jejich část v co nejkratší době.

Jediným, kdo rozhoduje o tom, zda se jedná o pracovní úraz či nikoliv je zaměstnavatel. Pokud se zaměstnavatel zprostí odpovědnosti zcela nebo zčásti, může na základě žaloby podané poškozeným o charakteru úrazu a výši odpovědnosti zaměstnavatele rozhodnout soud. To není tento případ, zde se jedná o trestně právní záležitost (státní zástupce na základě vyšetření policie posuzuje, zda byl spáchán trestní čin nebo přečin). Zaměstnavatel o charakteru úrazu rozhodl s tím, že se jedná o pracovní úraz s plnou odpovědností zaměstnavatele.

Zaměstnavatel má podle § 2 odst. 1 cit.vyhlášky právo, aby za něj pojišťovna nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu.

Pojišťovna výplatu náhrad poškozenému zbytečně a neoprávněně oddaluje a nepostupuje ve smyslu vyhlášky č. 125/1993 Sb., v platném znění.  

Mohlo by vás také zajímat

Vaše dotazy