Home Kontakty Přihlášení / Registrace

Poradna

Pojišťovna nechce zaměstnavateli uznat pracovní úraz. Jaké jsou možnosti? 21.9.2015

Dobrý den, před pár měsíci se našemu zaměstnanci stal v rámci pracovní doby úraz zad, přestože právě nic nezvedal. Jednoduše mu louplo v zádech při zvedání se z podřepu a musel jít na neschopenku. Jako zaměstnavatel jsme úraz zhodnotili jako pracovní. Byl tedy řádně zaznamenán do knihy úrazů, byl sepsán záznam o úrazu atp. a následně zaslán na pojišťovnu. Nedávno se pojišťovna vyjádřila v tom smyslu, že se nejedná o pracovní úraz, jelikož chybí příčinná souvislost s výkonem činnosti (doslova "pracovník nebyl nucen usilovným vzepětím sil překonávat vnější odpor a zvýšit tak náhle, neobvykle či nadměrně svou námahu"). Jako zaměstnavatel jsme již úrazem poškozeného zaměstnance odškodnili. Můj dotaz zní, je možné dodatečně uznat úraz jako nepracovní? Můžeme jako zaměstnavatel požadovat náklady na odškodné zpět od zaměstnance? Případně jaké jsou naše možnosti, pokud vůbec nějaké jsou? Přílohou zasílám záznam o úrazu. Děkuji

V daném případě si pojišťovna osobuje právo rozhodovat o charakteru úrazu. Ze záznamu o úrazu, jednoznačně vyplývá, že úraz se stal na pracovišti při plnění pracovních úkolů. Jedná se o objektivní odpovědnost zaměstnavatele. O charakteru úrazu rozhoduje zaměstnavatel a nikoliv pojišťovna! Pokud byly zraněnému vyplaceny jeho nároky z titulu pracovního úrazu, jde o částky, které zaměstnanec nemusí vracet. Nevěděl a ani nemohl předpokládat, že mu nenáleží. Vrácení vyplacených nároků z pracovního úrazu může zaměstnavatel požadovat jen pokud se prokáže, že mu nenáleží nebo musel předpokládat, že jde o částky omylem vyplacené. Toto, ale zaměstnanec nemohl předpokládat. Zaměstnavatel může své rozhodnutí změnit, pokud vyjdou najevo nové skutečnosti, které při prvotním rozhodnutí nebyly známy a to není tento případ. Skutečnost, že pojišťovna odmítne plnit nároky, nemají na posouzení charakteru úrazu žádný vliv.

Zaměstnavatel má možnost vyjádřit nesouhlas s rozhodnutím pojišťovny a trvat na uhrazení nároků zraněného. V dopise by bylo dobré uvést, že pokud pojišťovna své rozhodnutí nezmění a náhrady neposkytne, předá zaměstnavatel (pojištěný) návrh na přiznání náhrad z titulu své objektivní odpovědnosti a zákonného pojištění za pracovní úraz příslušnému soudu. Je zde velká pravděpodobnost, že soud žalobě zaměstnavatele, aby pojišťovna plnila své povinnosti při odškodnění pracovního úrazu vyhoví.  

Mohlo by vás také zajímat

Vaše dotazy